Galw am help i gyfri niferoedd y fantell garpiog

  • Cyhoeddwyd
Roedd y fantell garpiog - neu'r adain garpiog - yn brin ganrif yn ôlFfynhonnell y llun, Butterfly Conservation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y fantell garpiog - neu'r adain garpiog - yn brin ganrif yn ôl

Mae naturiaethwyr yn galw ar bobl Cymru i'w helpu i fesur niferoedd math arbennig o bili pala oedd unwaith yn brin.

Yn y 40 mlynedd diwethaf, bu cynnydd o 138% yn niferoedd y fantell garpiog.

Roedd gororau Cymru'n un o gadarnleodd y rhywogaeth pan oedd yn eithaf prin ar ddechrau'r 20ain ganrif, ond bellach mae i'w gweld ar hyd y wlad.

Fel rhan o ymgyrch i gyfri niferoedd gloynnod byw eleni, mae grwpiau natur am i bobl fynd i weld faint o'r mentyll carpiog sydd ar bwys afonydd a chamlesi yn eu hardal.

Er gwaethaf y cynnydd cyffredinol, dywedodd Richard Fox o grŵp Butterfly Conservation ei bod hi'n bwysig cadw llygad ar niferoedd y mentyll yn sgil "blwyddyn waeth na'r arfer" yn 2016.

Mae'r fantell garpiog yn aml yn byw ger afonydd a chamlesi ac yn bwyta mieri, ysgallen a'r bengaled.