Trên yn taro gwifrau trydan ac yn anafu tri yn Y Fenni

  • Cyhoeddwyd
Y FenniFfynhonnell y llun, Jaggery/Geograph

Cafodd tri o bobl eu hanafu wedi i drên daro gwifrau trydan yng ngorsaf Y Fenni nos Wener.

Cafodd y tri eu bwrw gan y gwifrau wedi i wasanaeth Trenau Arriva Cymru o Gaergybi gyrraedd yr orsaf tua 18:00.

Aeth y tri i'r ysbyty, cyn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach gyda chleisiau mân.

Dywedodd llefarydd ar ran Network Rail bod y gwifrau trydan uwchben y cledrau wedi syrthio a dod yn rhydd, ond nad oedden nhw'n gwybod pam.

Yn ôl Trenau Arriva Cymru, mae'r digwyddiad wedi tarfu "yn ddifrifol" ar wasanaethau yn yr ardal.

Dywedodd Network Rail bod y rheilffordd i gyfeiriad Henffordd eisoes wedi ailagor nos Wener, a'u bod yn disgwyl i'r orsaf ailagor erbyn bore Sadwrn.