"Cadwa draw o Gymru," medd barnwr

Llandudno Image copyright Google
Image caption Ymwelydd o Loegr yn ymosod ar ddau yn Llandudno

Mae ymwelydd o Loegr a ddyrnodd ddau o bobl ar draeth Llandudno wedi cael ei annog gan farnwr i "gadw draw o Gymru".

Cafwyd Blake Potbury, 23 oed o Ellesmere Port yn euog o ymosod ar y ddau yn Llandudno.

Yn y llys fe alwodd y Barnwr Huw Rees, Mr Potbury yn "thyg ac yn fwli" nad oedd yn "ddigon o ddyn i ddal ei ddiod" ac fe ychwanegodd: "Does neb o dy eisiau di yng Nghymru - cadwa draw".

Yn Llys y Goron Caernarfon, cafodd Potbury ddedfryd o ddeuddeg mis wedi'i gohirio a gorchymyn i wneud 200 awr o waith di-dâl.

Clywodd y llys bod yr ymosodiadau nad oedd wedi'u cymell wedi digwydd yn gynnar un bore ym mis Ionawr.

Cafodd menyw a oedd yn loncian yn yr ardal anaf i gefn ei phen ac fe gafodd dyn a oedd yn cerdded gyda'i gi anafiadau i'w wyneb a'i glust.

Cafodd Potbury, sy'n gweithio mewn ffatri geir, orchymyn hefyd i dalu iawndal o £250 yr un i'r ddau a gafodd eu hanafu.