Credir bod merch 5 oed sydd ar goll o Gaergybi yn Iwerddon

Brian George Owens and Molly Owens Image copyright Heddlu'r Gogledd
Image caption Credir bod y ddau gyda dynes arall yn Iwerddon

Mae Heddlu'r Gogledd yn credu bod y ferch bump oed sydd ar goll o Gaergybi gyda'i thad yn Iwerddon.

Wedi nifer o ymholiadau, mae plismyn yn dweud eu bod bellach yn credu fod Molly gyda'i thad Brian Owens ac maent mewn cysylltiad agos gyda'r heddlu yn Iwerddon.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Jane Banham o Heddlu'r Gogledd: "Mae'n ymchwiliad yn parhau ac ry'n yn dal i apelio ar unrhyw un sydd wedi bod mewn cysylltiad â Brian Owens i gysylltu â ni.

"O ganlyniad i'n hymholiadau credwn fod Molly a'i thad yn Iwerddon gyda dynes o'r enw Elaine Doutch ac ry'n mewn cysylltiad cyson gyda'r Garda yno.

"Ry'n am wneud yn siŵr fod Molly yn ddiogel ac yn iach ac ry'n yn apelio iddi gael dod adre yn saff."

Disgrifiadau

Mae gan Molly wallt golau hyd at ei hysgwyddau a llygad glas. Yn achlysurol mae hi'n gwisgo sbectol binc. Pan welwyd hi ddiwethaf roedd hi'n gwisgo crys-t glas tywyll gyda phatrwm ar ei flaen, jîns glas a thrainers. Credir ei bod hi hefyd yn cario tegan tebyg i dedi.

Mae ei thad Brian Owens yn ddyn main o daldra 5 troedfedd 9 modfedd. Mae ganddo wallt brown byr a llygaid glas. Pan welwyd e ddiwethaf roedd e'n gwisgo top gwyn, trowsus tywyll a thrainers ac roedd e'n cario cot las.

Mae Elaine Doutch yn 31 oed ac roedd hi'n gwisgo top du, cardigan lwyd, trowsus tywyll a thrainers pan y'i gwelwyd ddiwethaf.

Mae 'na gais i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu'r Gogledd ac i ddyfynnu'r rhif V113559.

Roedd Brian George Owens i fod ger bron Llys Ynadon Caernarfon ddydd Gwener ond fe fethodd e ag ymddangos.