Cerbyd yn taro ceir wedi'u parcio yn Nhreherbert

heddlu

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio wedi i gerbyd gyriant pedair olwyn daro nifer o geir oedd wedi eu parcio yn Nhreherbert yn Rhondda Cynon Taf yn gynnar fore Sul.

Credir i'r gwrthdrawiad ddigwydd oddeutu 01:00.

Cafodd swyddogion tân o Dreorci a Thonypandy eu galw i helpu i dynnu'r gyrrwr o weddillion ei gerbyd ac fe gafodd ei gludo i Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mae'n debyg fod pedwar o geir eraill wedi cael eu taro.