Canfod corff James Corfield mewn afon yn Llanfair-ym-Muallt

James Corfield Image copyright Heddlu Dyfed Powys

Mae neges gan dîm achub mynydd Aberhonddu yn dweud fod corff James Corfield wedi'i ddarganfod mewn pwll dwfn yn afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt.

Wrth gofnodi'r neges ar y cyfryngau cymdeithasol brynhawn Sul dywedont eu bod yn meddwl ac yn gweddïo am deulu a ffrindiau James.

Yn gynharach ddydd Sul dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod corff wedi cael ei ddarganfod yn Llanfair-ym-Muallt ond nad oedd wedi cael ei adnabod yn swyddogol.

Gydol yr wythnos mae plismyn, timau achub a gwirfoddolwyr wedi bod yn chwilio am James Corfield, 19 oed.

Doedd neb wedi'i weld ers iddo adael tafarn Y Ceffyl Gwyn yn Llanfair-ym-Muallt yn ystod oriau mân fore Mawrth.

Dywed yr Heddlu fod teulu James Corfield yn cael cefnogaeth swyddogion arbennig ers gwybod am y darganfyddiad.

"Wedi tristhau"

Fore Llun, fe gyhoeddodd Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru a Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru ddatganiad ar y cyd, yn dweud eu bod "wedi tristau wrth glywed am y newyddion bod corff wedi ei ddarganfod wrth chwilio am James Corfield.

"Byddwn yn parhau i gynorthwyo'r gwasanaethau argyfwng ac i gynnig cefnogaeth i'r teulu trwy'r amser anodd yma."

Wrth ymateb dywedodd AC Trefaldwyn Russell George fod "dod o hyd i'r corff yn newyddion trist ofnadwy".

"Mae James a'i deulu yn adnabyddus yn yr ardal ac mae'n meddyliau gyda nhw yn ystod yr amser anodd hwn."

Image copyright Sally Williams
Image caption Torf wedi ymgasglu yn Nhrefaldwyn i ddangos cefnogaeth i deulu James Corfield

Ddydd Sadwrn ymgasglodd cannoedd o bobl yn Nhrefaldwyn i roi cefnogaeth i deulu James Corfield.

Ychwanegodd yr heddlu eu bod am ddiolch i'r cyhoedd am y gefnogaeth a gawsont gydol yr wythnos.

Straeon perthnasol