Teyrngedau i James Corfield aeth ar goll o'r Sioe Frenhinol

James Corfield Image copyright Heddlu Dyfed Powys

Mae teyrngedau wedi cael eu rhoi i James Corfield, y dyn ifanc a ddiflannodd yn ystod y Sioe Amaethyddol Frenhinol wythnos ddiwethaf.

Brynhawn Sul, cafwyd cadarnhad gan Dîm Achub Mynydd Aberhonddu fod corff wedi'i ddarganfod mewn pwll dwfn yn Afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt.

Wrth gyhoeddi'r neges ar y cyfryngau cymdeithasol brynhawn Sul dywedodd y tîm eu bod yn meddwl ac yn gweddïo am deulu a ffrindiau James Corfield.

Yn gynharach ddydd Sul dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod corff wedi cael ei ddarganfod yn Llanfair-ym-Muallt ond nad oedd wedi ei adnabod yn swyddogol.

'Wedi tristáu'

Doedd neb wedi gweld Mr Corfield ers iddo adael tafarn Y Ceffyl Gwyn yn Llanfair-ym-Muallt yn ystod oriau mân fore Mawrth, Gorffennaf 25.

Gydol wythnos y Sioe Fawr bu plismyn, timau achub a gwirfoddolwyr yn chwilio am y gwr ifanc oedd yn hanu o Drefaldwyn.

Dywed yr heddlu fod ei deulu yn cael cefnogaeth swyddogion arbennig ers cael gwybod am y darganfyddiad.

Image copyright CFfI Maldwyn
Image caption Gydol y chwilio cafodd llun o James Corfield yn ei ddillad criced ei ddefnyddio ar bosteri yn Llanfair-ym-Muallt a Llanwelwedd

Fore Llun, fe gyhoeddodd Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru a Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru ddatganiad ar y cyd, yn dweud eu bod "wedi tristáu wrth glywed am y newyddion bod corff wedi ei ddarganfod wrth chwilio am James Corfield".

"Byddwn yn parhau i gynorthwyo'r gwasanaethau argyfwng ac i gynnig cefnogaeth i'r teulu trwy'r amser anodd yma."

'Cyfeillgar, cymwynasgar a gweithgar'

Wrth ymateb dywedodd AC Trefaldwyn Russell George fod "dod o hyd i'r corff yn newyddion trist ofnadwy".

Ychwanegodd: "Mae James a'i deulu yn adnabyddus yn yr ardal ac mae'n meddyliau gyda nhw yn ystod yr amser anodd hwn."

Image copyright Sally Williams
Image caption Torf wedi ymgasglu yn Nhrefaldwyn i ddangos cefnogaeth i deulu James Corfield

Roedd James Corfield yn chwaraewr criced amryddawn i glwb Trefaldwyn. Mewn teyrnged iddo, dywedodd y clwb fod James Corfield "wedi cael tymor eithriadol y llynedd, a welodd e'n cipio'r cwpanau am fatio a bowlio".

"Yn 2016 fe enillodd e hefyd y wobr am Chwaraewyr Ifanc y Flwyddyn yng ail gynghrair Sir Amwythig."

Ychwanegodd y datganiad bod "James yn ddyn cyfeillgar, cymwynasgar a gweithgar", a bod y newyddion "wedi effeithio'n fawr arnon ni".

Ddydd Sadwrn ymgasglodd cannoedd o bobl yn Nhrefaldwyn i roi cefnogaeth i deulu James Corfield.

Ychwanegodd yr heddlu eu bod am ddiolch i'r cyhoedd am y gefnogaeth gydol yr wythnos.

Straeon perthnasol