Carcharu dynes am 18 mis am flacmelio dyn oedrannus

Linda Thomas Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Linda Thomas wedi cymryd £20,000 oddi ar y pensiynwr

Mae dynes o Aberteifi wedi ei charcharu am 18 mis ar ôl ceisio blacmelio dyn oedrannus a chymryd £20,000 ganddo.

Roedd Linda Thomas, 62, wedi gorfodi'r dyn 85 oed, sydd heb ei enwi, i anfon arian iddi gan honni ei fod wedi ei threisio.

Ond fe wnaeth staff banc godi pryderon pan geisiodd y dyn drosglwyddo symiau mawr o arian, a gofyn iddo pam yr oedd yn gwneud hynny.

Dywedodd y barnwr Geraint Walters yn Llys y Goron Abertawe fod Thomas wedi "cymryd mantais o ddyn oedrannus, bregus oedd dim ond wedi dangos caredigrwydd tuag atoch".

'Encilio o gymdeithas'

Roedd Thomas wedi gwneud y bygythiad i flacmelio wrth iddi wneud gwaith tŷ i'r dyn yn dilyn marwolaeth ei wraig.

Clywodd y llys fod y dyn wedi encilio o gymdeithas am ei fod yn ofn y byddai'n cael ei ystyried gan y gymuned yn droseddwr rhyw.

Fe wnaeth Thomas wadu'r cyhuddiad o flacmel yn ei herbyn ond cafodd ei chanfod yn euog mewn achos llys ym mis Mehefin.

"Oni bai am y gofal wnaeth staff banc Lloyds yn Aberteifi ddangos, byddech chi wedi llwyddo i dderbyn £20,000 a byddai'r peth wedi aros yn gyfrinach am byth," meddai'r barnwr.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol