Y Gymraeg yn yr Iseldiroedd

cymraeg Image copyright Ffion Eluned Owen/Twitter

Pa mor aml ydych chi wedi bod ar eich gwyliau y tu hwnt i Gymru a dod o hyd i wybodaeth i ymwelwyr yn y Gymraeg?

Mae'n gallu bod yn ddigon anodd mewn ambell i atyniad yng Nghymru heb sôn am yr Iseldiroedd.

Fe dynnodd Ffion Eluned Owen o Groeslon y llun hwn tra'n ymweld ag eglwys yn ardal Begijnhof yn Amsterdam.

Image copyright Google
Image caption Yr eglwys sydd yn eich croesawu yn y Gymraeg yn Amsterdam

Cafodd yr eglwys sy'n cynnig gwasanaethau yn y Saesneg i drigolion y ddinas ei sefydlu yn 1607. Erbyn heddiw mae'r addolwyr rheolaidd yno yn hanu o dros ddeugain o wledydd a dwsinau o enwadau gwahanol.

Mae'r eglwys yn gysylltiedig ag Eglwys yr Alban ac Eglwys Ddiwygiedig yr Iseldiroedd. Mae'r gwasanaethau yn dilyn trefn gwasanaethau Eglwys yr Alban.

Pwy a ŵyr falle y gwelwn ni ragor o ddarpariaeth i ymwelwyr yn y Gymraeg yma yng Nghymru cyn bo hir!