Merch bump oed o Gaergybi wedi dod i'r fei

Brian George Owens and Molly Owens Image copyright Heddlu'r Gogledd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod merch bump oed oedd ar goll o ardal Caergybi, wedi dod i'r fei.

Roedd Molly Owens wedi teithio i Iwerddon gyda'i thad.

Roedd Brian George Owens i fod i gael ei ddedfrydu yn Llys Ynadon Caernarfon ddydd Gwener ond fe fethodd ag ymddangos.

Fe gafodd gwarant ei gyhoeddi i arestio Brian Owens, ond mae bellach wedi ildio'i hun i'r heddlu, ar ôl iddo ddychwelyd i borthladd Caergybi o Iwerddon.

Pynciau Cysylltiedig