Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddiaeth ym Mangor

Trem y Garnedd Image copyright Google
Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i eiddo yn Nhrem y Garnedd fore Llun

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi i'r heddlu gael eu galw i eiddo ym Mangor yn gynnar fore Llun.

Cafodd yr heddlu a'r gwasanaethau brys eraill eu galw i eiddo yn Nhrem y Garnedd yn ardal Maesgeirchen o'r ddinas yn dilyn adroddiad bod dynes wedi cael ei hanafu'n ddifrifol.

Fe gafodd y ddynes leol 53 oed ei chludo i'r ysbyty, ond er gwaetha' ymdrechion staff yr ysbyty, bu farw yn ddiweddarach.

Mae swyddogion arbenigol yn cefnogi ei theulu ar hyn o bryd.

Fe wnaeth dyn adael yr eiddo yn gynharach yn y bore, ac fe ddaeth yr heddlu o hyd iddo gerllaw. Cafodd y dyn 54 oed ei arestio ar amheuaeth o lofruddio'r ddynes.

'Newyddion trist'

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Nigel Harrison o Heddlu Gogledd Cymru: "Fe gafodd dyn ei arestio yn Y Felinheli ar amheuaeth o lofruddiaeth, ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa mewn gorsaf heddlu leol ar hyn o bryd.

"Nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad hwn. Gofynnwn i breifatrwydd y teulu a ffrindiau'r ddynes gael ei barchu er mwyn iddyn nhw ymdopi â'r newyddion trist yma.

Y Ditectif Brif Arolygydd Brian Kearney sy'n arwain yr ymchwiliad, a dywedodd: "Er fod dyn wedi cael ei arestio, megis dechrau mae'r ymchwiliad ac rwy'n apelio i'r gymuned am eu cymorth.

"Rwy'n awyddus iawn i glywed gan unrhyw un oedd yn Nhrem y Garnedd rhwng 06:00 a 09:00 fore Llun ac a welod unrhyw ymddygiad amheus i gysylltu â'r heddlu ar unwaith."

Dylai pobl ffonio 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111, neu gysylltu drwy wefan yr heddlu.

Pynciau Cysylltiedig