Neges ddiogelwch gan yr RNLI

RNLI

Mae Sefydliad y Badau Achub (RNLI) wedi rhyddhau eu neges diogelwch blynyddol cyn y mis prysuraf i dimau achub Cymru.

Mae'r RNLI yn annog pobl i 'barchu'r dŵr' yn ystod mis Awst, ble mae nifer y marwolaethau yn y môr ar ei uchaf yn ôl ffigyrau gan yr elusen.

Mae nifer achosion difrifol hefyd ar ei uchaf ym mis Awst gyda 16 person wedi marw yn y môr yn ystod y mis hwn dros y pum mlynedd diwethaf.

Llynedd fe wnaeth criwiau achub Cymru ymateb i 278 o alwadau brys yn y môr gyda 690 galwad i achosion ar y glannau.

Mae'r RNLI yn annog pobl i ffonio 999 yn syth os yr ydyn nhw'n gweld unrhyw un mewn trafferthion ac i beidio ceisio mentro i'r môr i'w hachub.