Mwy yn marw o gamddefnyddio cyffuriau yng Nghymru

Cyhoeddwyd
CyffuriauFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae nifer y bobl fu farw'r llynedd yng Nghymru o ganlyniad i wenwyn cyffuriau ar ei uchaf ers i ffigyrau ddechrau cael eu casglu dros ugain mlynedd yn ôl.

Mae'r ffigyrau gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos bod 271 farwolaethau yng Nghymru yn 2016 o ganlyniad i wenwyn cyffuriau, gyda'r rhan fwyaf wedi marw drwy gamddefnyddio cyffuriau.

Cafodd 197 dyn a 74 merch eu gwenwyno, sy'n gynnydd o 30 o'r flwyddyn flaenorol a'r uchaf ers i ddata ddechrau cael ei gasglu yn 1993.

O'r marwolaethau roedd 192 o ganlyniad i gamddefnyddio cyffuriau, gyda 146 dyn a 46 dynes yn marw.

Heroin

Yn Abertawe y cafwyd y nifer uchaf o farwolaethau yng Nghymru, gyda 67 yn marw yno rhwng 2014 a 2016 o ganlyniad i gamddefnyddio cyffuriau.

Yn Sir Fynwy (saith) ac Ynys Môn (wyth) oedd y nifer isaf o farwolaethau.

Roedd cyfanswm o 473 marwolaeth yng Nghymru yn y cyfnod hwnnw.

Yng Nghymru a Lloegr roedd y gyfradd marwolaeth yn 2016 ar ei uchaf ymysg pobl rhwng 40-49 oed, ac roedd 54% o'r marwolaethau'r llynedd o ganlyniad i gamddefnyddio'r cyffur heroin a/neu forffin.