Yn ôl Lowri Griffiths mae angen cysondeb o ran profiad y claf ar draws Cymru
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Profiadau cleifion canser yn amrywio medd Macmillan

2 Awst 2017 Diweddarwyd 06:43 BST

Mae un o feddygon canser mwyaf blaenllaw Cymru yn rhybuddio y gallai gwasanaethau "chwalu" oni bai fod 'na "newidiadau pellgyrhaeddol" i gyflymu diagnosis o'r afiechyd.

Mae Cyfarwyddwr Meddygol Rhwydwaith Ganser Cymru yn dweud y gallai 300 yn rhagor o gleifion oroesi canser bob blwyddyn, petai gwasanaethau canser yng Nghymru yn perfformio cystal â'r cyfartaledd Ewropeaidd.

Dywed Lowri Griffiths o elusen Macmillan bod hi'n bwysig i gleifion gael yr un profiad a thriniaeth ar draws y wlad.