Dyn ddiflanodd gyda'i ferch wedi'i garcharu am ymosod

Brian George Owens a Molly Owens Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Doedd Owens ddim wedi cyflawni trosedd pan ddiflannodd gyda Molly yr wythnos ddiwethaf

Mae dyn o Gaergybi wedi cael ei garcharu am 38 wythnos am ymosodiad, ddyddiau wedi i'r heddlu lansio apêl amdano a'i ferch.

Wnaeth Brian Owens, 26, ddim ymddangos o flaen llys ddydd Gwener diwethaf ac mae'n debyg iddo deithio i Iwerddon gyda'i ferch, Molly.

Yn ei absenoldeb, fe gafwyd Owens yn euog o dri chyhuddiad o ymosod ar Jane Stowell, ei gyn-bartner a mam Molly.

Fe wnaeth Owens gysylltu â'r heddlu ddydd Llun ar ôl dychwelyd gyda'r ferch, a chael ei gadw yn y ddalfa.

Cafwyd Owens hefyd yn euog o wneud galwadau ffôn ymosodol.

Ond clywodd Llys Ynadon Caernarfon nad oedd Owens wedi cyflawni trosedd pan ddiflannodd gyda Molly, sy'n bump oed, yr wythnos ddiwethaf.

Daw'r ddedfryd ddiweddara' wedi iddo gael dedfryd 12 wythnos wedi'i gohirio ym mis Ebrill am drosedd foduro.

Pynciau Cysylltiedig