Penodi prif weithredwr newydd Cyngor Sir Ceredigion

Eifion Evans Image copyright Cyngor Sir Ceredigion
Image caption Eifion Evans, Prif Weithredwr newydd Cyngor Ceredigion

Eifion Evans ydy prif weithredwr newydd Cyngor Sir Ceredigion.

Mewn cyfarfod arbennig o'r cyngor llawn nos Lun, penodwyd Mr Evans i olynu Bronwen Morgan, fydd yn ymddeol ddiwedd mis Medi.

Ar hyn o bryd mae Mr Evans yn ddirprwy brif weithredwr Ceredigion, a chyn hynny fe oedd cyfarwyddwr addysg y sir.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn: "Hoffwn longyfarch Eifion ar ei swydd newydd. Mae gwasanaethu pobl Ceredigion yn fraint arbennig iawn.

"Mae cyfleoedd a heriau yn wynebu ein sir a dwi'n edrych ymlaen at weithio'n agos gydag ein Prif Weithredwr newydd i sicrhau'r gorau i drigolion y sir."

Mae disgwyl i Mr Evans ddechrau yn ei swydd newydd ar 1 Hydref.

Pynciau Cysylltiedig