Heddwas yn ddieuog o ymosodiad rhyw a threisio

Mark Glover Image copyright Wales News Service

Mae heddwas wedi ei gael yn ddieuog o ymosodiad rhyw ar ddynes ac o dreisio ei merch yn eu cartref.

Roedd y ditectif gwnstabl Mark Glover, 46, yn gweithio i uned troseddau mawr Heddlu De Cymru ar y pryd.

Yn ystod y gwrandawiad saith niwrnod yn Llys y Goron Caerdydd, fe gyfaddefodd yr heddwas ei fod wedi cael perthynas rywiol gyda'r ddynes, ond roedd yn gwadu ei fod wedi ymosod arni.

Wrth roi tystiolaeth, gwadodd Mr Glover ei fod wedi cael unrhyw berthynas gyda'r ferch. Wrth gael ei holi, fe honnodd bod y ferch wedi dweud celwydd er mwyn cynorthwyo achos ei mam.

Fe gymrodd y rheithgor ddwy awr i ddod i'w dyfarniad.

Cafwyd Mr Glover, sydd yn briod ac yn byw ym Mhenarth, Bro Morgannwg, yn ddieuog o'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.