Ymchwilio i ddegau o feicwyr 'peryglus' yng Nghaerdydd

Caerdydd
Image caption Fe wnaeth teithiwr mewn car ffilmio'r digwyddiad ar Heol y Gogledd yn ardal Eglwys Newydd

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i grŵp mawr o bobl ifanc seiclo yn "beryglus" ar un o'r ffyrdd prysuraf yng Nghaerdydd.

Mae fideo o'r digwyddiad yn dangos y grŵp, sydd tua 100 mewn nifer, yn gwyro yn sydyn o lôn i lôn, yn seiclo ar un olwyn ac yn gwneud ystumiau ar yrrwyr.

Dywedodd teithiwr mewn car, wnaeth ffilmio'r digwyddiad ar Heol y Gogledd yn ardal Yr Eglwys Newydd, bod rhaid i'r heddlu weithredu'n sydyn i fynd i'r afael ag ymddygiad o'r fath.

Mae Heddlu De Cymru wedi rhybuddio pobl ifanc "o'r angen i seiclo yn ddiogel".

'Peryglus iawn'

Dywedodd y teithiwr, sydd eisiau aros yn ddienw, ei bod wedi gweld y grŵp ddydd Sadwrn wrth iddyn nhw deithio i ganol y brifddinas.

"Fe wnaethon nhw wyro yn agos at y car o'n blaenau. Roedd yn beryglus iawn," meddai.

"Doedd dim ohonyn nhw yn gwisgo helmedi ac roedden nhw ar hyd y ffordd, yn gwneud ystumiau ar y bobl roedden nhw'n eu pasio.

"Rydw i wir yn meddwl bod rhaid i'r heddlu wneud rhywbeth cyn i rywun gael eu hanafu'n ddifrifol."

Yn y blynyddoedd diwethaf mae grwpiau wedi bod yn ymgasglu ar feiciau ac yn teithio ar ffyrdd cyhoeddus mewn niferoedd mawr.

Dywedodd yr Arolygydd Geraint White o Heddlu De Cymru: "Mae rhwydwaith y ffyrdd yng nghanol y ddinas yn brysur iawn, ac nid yw'n le chwarae.

"Er bod nifer yn seiclo'n gyfrifol, fe wnaeth eraill ddangos diffyg ystyriaeth lwyr am eu diogelwch eu hunain, yn ogystal â rhoi eraill mewn perygl."

Pynciau Cysylltiedig