Cyhoeddi enw dynes gafodd ei llofruddio ym Mangor

elizabeth jordan Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dynes 53 oed gafodd ei llofruddio ym Mangor ddydd Llun.

Mewn datganiad dywedodd plant Elizabeth Mary Jordan, oedd hefyd yn cael ei hadnabod fel Betty, ei bod hi'n "fam ardderchog" ac yn "gymeriad gofalgar, clên ac anhunanol".

Cafodd dyn 54 oed ei arestio ddydd Llun ar amheuaeth o'i llofruddio ac mae'n parhau i gael ei gwestiynu.

Bu farw Ms Jordan mewn tŷ ar stad Trem y Garnedd yn y ddinas, ac fe gafodd y dyn ei arestio'n ddiweddarach yn Y Felinheli.

'Ffrind gorau'

"Rydyn ni mor falch o allu ei galw hi'n fam i ni, yn ffrind gorau a'r rôl fodel mwyaf yn ein bywydau," meddai datganiad y teulu.

"Bydd hi'n byw yn ein calonnau am byth ac fe fyddwn ni'n sicrhau fod ein hatgofion ohoni'n parhau am weddill ein hoes."

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn parhau i apelio ar unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn Nhrem y Garnedd, Maesgeirchen fore Llun i gysylltu â nhw.

Maen nhw hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un welodd gar Peugeot 207 du ddydd Mawrth rhwng 06:00 a 12:45 yn ardal Trem y Garnedd ac yn ardal Ffordd Siabod, Y Felinheli.