Ymchwilio i ddelweddau hiliol ar sgrîn yng Nghaerdydd

sgrin stryd y frenhines Image copyright Wales News Service

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio wedi i gyfres o luniau yn dangos negeseuon hiliol ymddangos ar sgrîn fawr yng nghanol Caerdydd.

Ymhlith y delweddau gafodd eu dangos ar y sgrîn ar Heol y Frenhines roedd cartwnau asgell dde eithafol, swastica a negeseuon am Islam.

Cafodd y lluniau eu llwytho yno gan haciwr, ac fe gafodd y delweddau eu dangos mewn fideo ar-lein i bobl ar draws y byd nos Fawrth.

Dywedodd BlowUPmedia, y cwmni sydd yn rheoli'r bwrdd poster electronig, mewn neges Twitter eu bod yn "ceisio darganfod beth ddigwyddodd".

Image copyright Wales News Service

Yn ôl defnyddiwr we anhysbys, roedd wedi llwyddo i gael mynediad i'r sgrîn nos Lun, ond wedi aros nes amser prysurach er mwyn dangos y delweddau.

Dywedodd yr haciwr ei fod wedi cymryd mantais o ddiffygion diogelwch i gysylltu ei ddyfais ei hun i'r sgrîn er mwyn rheoli beth oedd yn cael ei ddangos.

Mewn datganiad dywedodd yr heddlu: "Nos Fawrth fe wnaeth Heddlu De Cymru dderbyn sawl galwad yn ymwneud â negeseuon yn cael eu dangos ar sgrîn yn Heol y Frenhines, Caerdydd.

"Fe wnaethon ni roi gwybod i gyngor y ddinas a byddwn yn ymchwilio i unrhyw droseddau gafodd eu cyflawni."

Pynciau Cysylltiedig