Ffêc niws

tweets

(Rhybudd: Iaith gref a thestunau sydd ond yn addas i oedolion)

Ffêc Niws! Mae'n derm 'dyn ni'n ei glywed bron yn ddyddiol diolch i drydar didrugaredd @realDonaldTrump, neu Arlywydd America fel mae'n cael ei nabod gan rai!

Mae Twitter yn gyfrwng sy'n ei gwneud hi'n hawdd i unigolion fedru lledaenu syniadau a negeseuon yn gyflym. Ond byddwch yn ofalus, nid yn unig mae 'na newyddion ffug yn cael ei rannu ar y cyfrwng ond mae 'na hefyd nifer o gyfrifon ffug.

Yn aml, cyfle yw'r rhain i alluogi ambell un guddio y tu ôl i alter ego er mwyn ymuno ym mhob storm a dadl heb godi gwrychyn eu cyflogwyr a chael eu hesgymuno gan eu ffrindiau. Mae rhai hefyd, chwarae teg, yn codi gwên o bryd i'w gilydd.

Dyma olwg gyflym ar rai o'r cyfrifon mwyaf poblogaidd yn y Gymraeg:

@SaliMaliCYW Mae hi'n bwysig egluro yn syth nad oes gan y cyfri' yma unrhyw gysylltiad o gwbl gyda'r cymeriad hoffus ar wasanaeth CYW S4C.

I geisio crisialu'r cyfri' - dychmygwch eich bod chi'n darllen fersiwn ddi-chwaeth a llawn rhegfeydd o'r llyfrau ddarllenoch chi yn yr ysgol fach.

Felly os ydych chi yn nes at oed ysgol gynradd neu'n hawdd iawn i'ch pechu, cadwch yn glir o'r cyfrif.

Ond mae'n amlwg yn apelio yn fawr at bron i 10,000 o ddefnyddwyr! Dyma i chi un o'r trydariadau lleia' di-chwaeth fel enghraifft:

@BolycsCymraeg Mae'r cyfri' yma mor boblogiadd fel bod yna lyfr wedi ei gyhoeddi o'r cynnwys doniolaf.

Lluniau sydd yma wedi eu cymryd o nifer o ffynonellau. Er bod rhai o'r lluniau eu hunain yn gallu bod yn ddoniol, be' sydd wedi denu bron i 9,000 o ddefnyddwyr (a mwy fyth ar Facebook) ydy'r capsiynau sy'n cyd-fynd â nhw.

Maen nhw'n hynod effeithiol, ac yn cael eu rhannu yn helaeth, pan mae'r llun yn ymwneud â stori, ddigwyddiad neu ffrae gyfredol.

Image copyright Twitter/@BolycsCymraeg
Image caption Enghraifft amserol o hiwmor iach Bolycs Cymraeg

@sanaupinc Cyfri' cymeriad dychmygol Siôn Gwallter, sy'n seiliedig - fel mae'r enw yn awgrymu - ar un o gyn brif swyddogion S4C.

Felly, nid yn annisgwyl mae ambell i ergyd ddeifiol yn cael ei thanio i gyfeiriad Parc Tŷ Glas. Ond ers y dyddiau cynnar mae'r cyfri' wedi datblygu i wneud sylwadau ar bob peth dan haul gan gynnwys ein rhoi ni ar ben ffordd ynglŷn â chefndir Hywel Gwynfryn:

@WelshDalaiLama Ambell i air neu frawddeg yn y Gymraeg gawn ni gan Dai Lama ond heb os mae'n un o'r cyfrifon Cymreig mwyaf poblogaidd.

Yn ogystal ag ambell i lun ffraeth (fel Bolycs Cymraeg) mae'n cyfrannu at amryw o ddadleuon llosg y trydarwyr Cymreig.

Yn ddiweddar bu'n rhoi ambell i drydarwr gwrth-Gymreig yn eu lle wrth iddyn nhw wneud sylwadau am strategaeth iaith Llywodraeth Cymru. Roedd 'na lot fawr o rygbi yn ystod taith y Llewod ac mae gwleidyddion o bob lliw a chenedl yn dargedau cyson i'w ffraethineb.

@Bethddiawl? Yn wahanol i'r cyfrifon ffug eraill, mae'r cyfrif hwn yn arbenigo mewn GIFS doniol ( Fideo cyflym ydy GIF sy'n cynnwys sylw neu ddigwyddiad doniol)- y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi eu cymryd o raglenni S4C. Ar adegau mae'r sawl sy tu ól i'r cyfrif yn ychwanegu sylw at y fideo sy'n ychwanegu at yr hiwmor. Mae cymeriadau Rownd a Rownd yn dylanwadu yn gryf ar y cynnwys gweledol.

Image copyright Twitter/@Bethddiawl?

@HeddluTweets Faint ohonoch chi sy'n cofio'r cyfri' hwn? Sawl un o'ch trydariadau gafodd eu labelu yn 'BORING' gan y plismon dychmygol hwn?

Am gyfnod rhwng 2012 a 2014 doedd fiw i unrhyw un rannu sylwadau am y tywydd, paned o de neu ffrog newydd neu mi fyddai'r sylw yn cael ei ail-drydar gyda'r gair 'BORING!' wrth ei ochr.

Image caption Doedd neb yn saff pan roedd @HeddluTweets yn plismona Twitter

'Sgwn i beth ddigwyddodd i @HeddluTweets? Wedi ei ddiswyddo o'r ffôrs am wastraffu amser ar Twitter, neu am fod yn blismon rhy... 'BORING' falle?