Hen Wlad fy Rhawiau

gitar Image copyright Guto Jones

Falle eich bod chi wedi clywed am Gibson, Fender a Les Paul ond faint ohonoch chi sy'n gyfarwydd â gitâr drydan arbennig Guto Jones o Gapel Iwan ger Castell Newydd Emlyn?

Yn y mis diwetha' mae'r ffermwr wedi cwblhau gitâr newydd sbon allan o hen raw ac mae o wedi cyhoeddi fideo ohono'i hun yn chwarae Hen Wlad fy Nhadau ar yr offeryn anghonfensiynol.

"Rwy' wastad wedi hoffi'r blŵs," eglurodd Guto wrth Cymru Fyw. "Rwy'n hoff o artistiaid fel Muddy Waters a Seasick Steve.

"Mae dwylo fel rhawiau 'da fi felly do'n i ddim yn meddwl y gallen i chwarae gitâr tan i fi fynd gyda fy merch Lili i'w gwersi gitâr yng Nghaerfyrddin. Awgrymodd Alun Walters, ei hathro, wrtha' i y dyliwn i chwarae'r offeryn gyda hi er mwyn codi ei hyder.

"Roedd hi'n anodd ar y dechre' i gael y brên i weithio gyda'r bysedd. Lwyddes i ddysgu ambell i chord. Ond ro'n i'n dechre' meddwl bod 'na ffordd haws.

"Felly nes i benderfynu i wneud offeryn fy hun. Nes i 'neud gitâr allan o focs sigars i ddechre'. Dim ond un string oedd ar honno."

Image copyright Guto Jones
Image caption Defnydd creadigol i dopiau hen fwledi

"Nes i benderfynu wedyn y gallen i 'neud rhywbeth gwell ac felly y dechreuodd y gwaith o adeiladu gitâr allan o'r rhaw. Mae pob math o hen bethe' oedd o gwmpas y fferm wedi mynd i mewn i'r gitâr.

"Top bwledi brass yw'r fret markers. Nes i brynu pick up a volume control ar Ebay. Ro'n i damed yn siomedig nad oedd 'na nobyn volume 'da'r stwff ddaeth drwy'r post felly es i ati i wneud un allan o gatrisen reiffl 12 boar.

"Nes i ddefnyddio hen fframyn drws car Humber Vantage o'r 1950au i wneud y bridge a'r rut.

"Rwy'n eitha ples 'da fe ond mae angen defnyddio slide i'w chwarae yn iawn. Tro nesa mi wna'i 'neud un 'da frets go iawn."

Pwy a ŵyr falle y gwelwn ni Guto cyn bo hir yn chware'r blŵs gyda'r Rhaw-lling Stones!

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Guto Jones a'r gitar wedi'w adeiladu o ddeunydd fferm