Carcharu adeiladwr am dwyllo dyn o'r Bala

Mold Crown Court

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug carcharwyd adeiladwr a fynnodd fod dyn bregus o'r Bala yn cael gwaith diangen wedi ei wneud ar ei gartref cyn marw.

Cafodd Edward Delaney, 49 o Wrecsam ei garcharu am 14 mis wedi iddo bledio'n euog i dwyll.

Roedd Peter Hare, oedd yn 60 oed ar y pryd, wedi mynnu nad oedd am i ffenestri ei dŷ gael eu paentio ond pan ddaeth nôl adref roedd y gwaith wedi dechrau, ac fe gafodd fil am £850.

Yn y llys dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod Mr Hare, a oedd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl difrifol, wedi datblygu i fod yn rhy ofnus i agor y drws.

Clywodd y llys ei fod wedi cael ei boeni droeon gan Delaney yn y misoedd cyn ei farwolaeth.

Dywedodd y Barnwr Parry: "Ddwedodd droeon wrthoch am beidio ymweld ag ef ond fe wnaethoch chi.

"Er mwyn rhoi pwysau arno fe ddechreuoch weithio ar ei dŷ pan oedd yn y dref. Pan ofynnodd i chi faint oedd y cyfan yn gostio fe ofynnoch am dair gwaith y swm a fyddai wedi bod yn rhesymol - a hynny mewn arian parod."

'Wedi yfed'

Clywodd y llys fod Delaney wedi gofyn am £850 am waith yn Nhachwedd 2015 - am waith a oedd yn ddiwerth.

Pan dalodd Mr Hare swm o o £600 yn unig - fe ddaeth yr adeiladwr yn ôl i sichrau fod gweddilll yr arian yn cael ei dalu.

Clywyd hefyd fod Mr Hare wedi datblygu yn ddyn mor ofnus fel ei fod yn gwrthod agor y drws i'w weithiwr iechyd.

Wrth amddiffyn dywedodd Andrew Green fod Delaney yn alcoholig a oedd wedi bod yn yfed a bod ei gof yn pallu.

Dywedodd ei fod yn drist i glywed y newyddion fod Mr Hare wedi marw yn 2016.

Cafwyd Delaney hefyd yn euog o ymddygiad troseddol a chafodd ei wahardd rhag gwneud galwadau digroeso.

Pynciau Cysylltiedig