Yr Eisteddfod ar deledu, radio ac ar-lein

Arlwy'r Eisteddfod

Os ydych chi'n methu bod ym Modedern does dim rhaid colli dim o'r hwyl, y cystadlu, y cyngherddau nac awyrgylch y prif faes - oherwydd bydd yna ddarpariaeth estynedig o holl ddigwyddiadau'r Eisteddfod ar-lein, ac ar y radio a theledu drwy gydol yr ŵyl.

BBC Cymru Fyw

Yma ar wefan BBC Cymru Fyw, bydd modd gwylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu. Yn ogystal, bydd y newyddion diweddaraf o'r maes ac orielau lluniau dyddiol ar gael.

Llif byw o'r pafiliwn, uchafbwyntiau'r cystadlu a'r canlyniadau'n llawn ar BBC Cymru Fyw.

S4C

Bydd gan wylwyr S4C sêt flaen yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 - a hynny heb orfod symud o'r soffa.

Nia Roberts, Dewi Llwyd, Steffan Messenger a Heledd Cynwal fydd yn ein croesawu i'r rhaglen fyw ddyddiol, Rhaglen y Dydd, ac yn cyflwyno'r cystadlu o'r pafiliwn yn ogystal â rhoi blas o'r amrywiaeth o ddigwyddiadau ac atyniadau eraill ar y maes, gyda Ffion Dafis yn crynhoi Uchafbwyntiau'r Wythnos ar y nos Sul olaf.

Bydd Newyddion 9 yn fyw o faes yr Eisteddfod pob nos, ac Iwan Griffiths fydd yn crynhoi uchafbwyntiau'r dydd yn Mwy o'r Maes, heblaw nos Fercher a nos Wener pan fydd darlledu llawn o'r cystadlu yn fyw o lwyfan y pafiliwn yn parhau.

Gwyliwch yr Eisteddfod yn fyw ac ar alw drwy'r wythnos ar wefan S4C.

  • Rhaglen y Dydd

Sadwrn, 10am; Sul, 12pm; Llun-Sadwrn, 10am

  • Mwy o'r Maes

Sadwrn, 8.00pm; Sul 7pm; Llun, Mawrth aIau 8pm

  • Oedfa'r Eisteddfod

Sul, 11am

  • Y Babell Lên

Llun a Mawrth, 10pm; Mercher 10.30pm; Iau, 10pm; Gwener a Sadwrn, 10.30pm; Uchafbwyntiau - Sul, 10.40pm

  • Uchafbwyntiau'r Wythnos

Sul, 7.30pm

Radio Cymru

Ar BBC Radio Cymru, lleisiau cyfarwydd Hywel Gwynfryn a Rhiannon Lewis fydd yng ngofal y darllediadau oddi ar y prif lwyfan, gydag Ifan Evans yn crwydro'r maes a Nia Lloyd Jones yn dod a'r holl fwrlwm o gefn y prif lwyfan.

Bydd Post Cyntaf a Rhaglen Aled Hughes yn fyw o stiwdio'r maes yn ddyddiol yn ogystal â thrafodaeth o bynciau llosg y dydd ar Taro'r Post am 1pm gyda Garry Owen. Bydd uchafbwyntiau'r Babell Lên am 7.30pm a bydd Tocyn Wythnos yno gyda Beti George yn rhoi blas o'r brifwyl gyfan bob nos am 6.15pm. Am 9pm nos Fercher i nos Wener bydd Lisa Gwilym yn dod ac awyrgylch yr ŵyl yn Llais y Maes yng nghwmni Magi Dodd, Huw Stephens ac Elen Pencwm, wrth iddyn nhw ein tywys trwy rai o ddigwyddiadau cerddorol yr Eisteddfod.

Radio Wales

Bydd yr Eisteddfod hefyd yn cael sylw yn ystod rhaglenni BBC Radio Wales gydag Elen Ifan yn dod â blas dyddiol o'r maes, a bydd rhaglen Good Evening Wales yn darlledu yn fyw o'r maes ddydd Mercher.

Mwy o straeon a newyddion BBC o'r Eisteddfod Genedlaethol