Heddlu am holi dyn wedi lladrad

  • Cyhoeddwyd
llechweddFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi lluniau o gamera cylch cyfyng o berson y maen nhw am ei holi yn dilyn lladrad yn Chwarel Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog.

Rhywdro rhwng 18:50 nos Wener, 14 Gorffennaf a 07:40 bore Sadwrn 15 Gorffennaf fe wnaeth rhywun dorri mewn i Siop Goffi'r Emporiwm ar y safle a dwyn alcohol gan gynnwys poteli o prosecco a gwinoedd.

Dywedodd Cwnstabl Darren Walters o Heddlu'r Gogledd: "Ry'n ni wedi derbyn lluniau CCTV o ddyn yr hoffem ei adnabod a'i holi mewn cysylltiad â'r mater yma.

"Fe gafodd y lluniau eu tynnu oddeutu 22:52 ar nos Wener, 14 Gorffennaf ac er bod wyneb y dyn wedi'i guddio fe allai rhywun adnabod y siwmper yr oedd yn ei gwisgo a'r bag y mae'n ei gario.

"Os fedrwch fod o gymorth, cysylltwch â'r heddlu os gwelwch yn dda."

Dylai pobl sy'n gallu helpu ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 5551111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod RC17105910.