Ymchwilio i ymosodiad rhyw yng Nghasnewydd

heddlu

Mae merch 18 oed wedi dioddef ymosodiad rhyw, ac mae'r heddlu'n amau fod tri dyn yn ymwneud â'r digwyddiad.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad rhwng 03:15 a 05:45 fore Mawrth ger y bont reilffordd yn ardal Pentref Afon o Gasnewydd.

Roedd gan un o'r dynion sy'n cael eu hamau wallt brown tywyll ac roedd yn gwisgo crys-T a thracwisg lliw tywyll. Roedd gan yr ail ddyn wallt brown byr, wedi ei eillio'n lân ac yn denau o ran maint. Roedd gan y trydydd dyn wallt hir, gyda barf ar ei wyneb ac yn gwisgo esgidiau brown, jîns a siaced beic modur.

Mae'r tri wedi eu disgrifio fel dynion gwyn.

Dywedodd Heddlu Gwent y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ychwanegol ffonio 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Pynciau Cysylltiedig