Arestio dyn 70 oed am droseddau rhyw ym Malta

malta Image copyright Getty Images

Mae pensiynwr o Brydain, sy'n cael ei amau gan yr heddlu o gyflawni cyfres o droseddau rhyw honedig yn erbyn plant mewn cartrefi i blant amddifad yng Nghymru wedi cael ei arestio ym Malta.

Mae Bryan Davies, 70 oed, wedi ei gyhuddo o 38 o droseddau rhyw.

Yn ôl yr heddlu, fe ddigwyddodd y torseddau rhwng 1975 a 1978 a 2007-2013, dywedodd yr heddlu.

Cafodd ei arestio ym mhentref Munxar ar yr ynys Malta, lle'r oedd yn byw wedi iddo ymddeol.

Fe fydd Mr Davies yn cael ei estraddodi i'r DU wynebu cyhuddiadau sy'n cynnwys ymosodiadau rhyw difrifol, ymosodiad anweddus, tynnu lluniau anweddus o blant ac annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyw.

Mae disgwyl i Mr Davies gael ei estraddodi, a o fewn 10 diwrnod.