Cyhuddo dyn o lofruddio dynes ym Mangor

elizabeth jordan Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhuddo dyn 54 oed o lofruddio dynes 53 oed ym Mangor ddydd Llun.

Bu farw Ms Jordan mewn tŷ ar ffordd Trem y Garnedd, ar stad Maesgeirchen yn y ddinas.

Cafodd Paul Martin Jordan, o Fangor, ei arestio ddydd Llun yn ardal Y Felinheli, ar amheuaeth o'i llofruddio ac mae'r heddlu wedi cadarnhau ei fod bellach wedi cael ei gyhuddo.

Fe fydd Mr Jordan yn ymddangos ger bron Llys Ynadon Caernarfon fore Iau.

Mewn datganiad ddydd Mercher, dywedodd plant Elizabeth Mary Jordan, oedd hefyd yn cael ei hadnabod fel Betty, ei bod hi'n "fam ardderchog" ac yn "gymeriad gofalgar, clên ac anhunanol".

'Ffrind gorau'

"Rydyn ni mor falch o allu ei galw hi'n fam i ni, yn ffrind gorau a'r rôl fodel mwyaf yn ein bywydau," meddai datganiad y teulu.

"Bydd hi'n byw yn ein calonnau am byth ac fe fyddwn ni'n sicrhau fod ein hatgofion ohoni'n parhau am weddill ein hoes."

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn parhau i apelio ar unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn Nhrem y Garnedd, Maesgeirchen fore Llun i gysylltu â nhw.

Maen nhw hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un welodd gar Peugeot 207 du ddydd Mawrth rhwng 06:00 a 12:45 yn ardal Trem y Garnedd ac yn ardal Ffordd Siabod, Y Felinheli.

Pynciau Cysylltiedig