Comisiwn Cwynion: Perfformiad tri heddwas yn 'anfoddhaol'

Century Wharf a Christine James Image copyright Google | Heddlu De Cymru
Image caption Fe gafodd corff Christine James ei ddarganfod yn ei fflat ym Mae Caerdydd yn 2016

Mae Comisiwn Cwynion yr Heddlu (IPCC) wedi dweud nad oes gan heddlu'r De unrhyw achos i'w ateb yn y ffordd y gwnaeth swyddogion ymateb i gwynion gan fenyw fisoedd cyn iddi gael ei llofruddio.

Ond mae ymchwiliad yr IPCC wedi dod i'r casgliad bod perfformiad tri heddwas wedi bod yn "anfoddhaol".

Fe gafodd corff Christine James, 65 oed, ei ddarganfod yn ei fflat ym Mae Caerdydd ar 2 Mawrth, 2016 ar ôl iddi fethu â chyrraedd maes awyr i fynd ar ei gwyliau.

Ym mis Medi y llynedd fe gafodd ei chymydog, Kris Wade, 36 oed ei ddedfrydu i oes o garchar gyda lleiafswm o 21 mlynedd dan glo am ei llofruddio.

Image copyright HEDDLU DE CYMRU
Image caption Cafodd Kris Wade ei garcharu am oes am lofruddio Christine James

Dywedodd llefarydd ar ran yr IPCC: "Mae ymchwiliad yr IPCC i gysylltiad Heddlu De Cymru gyda Christine James cyn ei marwolaeth wedi dod i ben.

"Roedd yr ymchwiliad yn ymwneud a sut wnaeth Heddlu De Cymru ddelio gyda honiadau a wnaed ar ddiwedd 2015, oedd ddim i'w wneud gyda'r achos o lofruddiaeth.

"Mae ein hadroddiad terfynol i'r ymchwiliad wedi cael ei anfon at Heddlu De Cymru a gytunodd gydag ymchwiliad yr IPCC nad oedd achos i'w ateb yn ymwneud a chamymddygiad unrhyw swyddog.

"Mae'r llu hefyd wedi cytuno, er nad yw'n cyfeirio at gamymddygiad, fod perfformiad tri swyddog yn anfoddhaol yn y ffordd roedd yr ymchwiliad yn datblygu, a bydd y swyddogion yn wynebu proses ddisgyblu am berfformiad anfoddhaol.

"Nid ydym mewn sefyllfa i roi mwy o fanylion yn gysylltiedig â'r ymchwiliad am resymau cyfreithiol."