Dynes o Sir y Fflint wedi'i chyhuddo o lofruddio babi

Hannah Turtle/Stryd Ryeland Image copyright Facebook/Google
Image caption Bu farw mab Hannah Turtle wedi iddo gael ei gymryd o'i gartref ar Stryd Ryeland yn Shotton ym Mehefin 2016

Mae dynes o Sir y Fflint wedi ymddangos yn y llys wedi ei chyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth ei babi y llynedd.

Mae Hannah Turtle, 22 o Shotton, yn wynebu tri chyhuddiad o gam-drin ei mab a dau gyhuddiad o roi gwenwyn iddo.

Daw y cyhuddiad yn dilyn ymchwiliad i farwolaeth James Hughes, oedd yn saith wythnos oed ac o Shotton.

Cafodd James ei gymryd o'i gartref ar Stryd Ryeland yn y dref ar 9 Mehefin 2016 cyn cael ei drosglwyddo i Gaer, ac yna Lerpwl, ble bu farw ar 13 Mehefin.

Fe gafodd Ms Turtle ei chadw yn y ddalfa yn Llys Ynadon Wrecsam, ac mae disgwyl iddi ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.