Dyn yn cyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

Llys y Goron Y Wyddgrug

Mae dyn 43 oed o Ogledd Cymru wedi cyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Fe gyfaddefodd Emyr David Jones, sy'n dad i bedwar o Ddinbych, hefyd i gyhuddiad o achosi anaf difrifol wrth ymddangos mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Mae'r cyhuddiadau yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ger Caerwys yn Sir y Fflint, haf diwethaf pan darodd Jones ddau gerddwr.

Fe gyfaddefodd Jones ei fod wedi achosi marwolaeth Ryan Draper, 30 oed, drwy yrru ei gerbyd Vauxhall beryglus ar ffordd y B5122 ger Caerwys ar 30 Gorffennaf 2016.

Roedd hefyd wedi achosi anaf difrifol i Kim Martin drwy yrru'n beryglus yn yr un digwyddiad.

Fe gyflwynodd y Barnwr Niclas Parry, waharddiad gyrru hyd nes y bydd yn cael ei ddedfrydu ar 31 Awst.

Rhybuddiodd y barnwr y dylai Jones ddisgwyl "dedfryd o garchar sylweddol" ac fe ddisgrifiodd y mater fel un "difrifol iawn".