Carcharu dyn ddringodd Kilimanjaro am dwyll budd-daliadau

Mark Lloyd Image copyright Wales news service

Mae dyn wnaeth ddringo i gopa Kilimanjaro ac ennill triathlon tra'n hawlio budd-daliadau anabledd wedi cael ei garcharu am 20 wythnos am dwyll.

Roedd Mark Lloyd, 33 o Ynys-y-bwl yn Rhondda Cynon Taf, yn honni nad oedd yn gallu cerdded mwy na 50 metr gan fod disg yn ei gefn o'i le.

Fe hawliodd dros £6,500 mewn budd-daliadau rhwng Hydref 2014 a Chwefror 2016.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe wnaeth Lloyd hefyd gystadlu mewn pencampwriaeth rasio cychod a mynd i sgïo yn yr Alpau.

Clywodd y llys bod Lloyd yn diodde' o PTSD wedi cyfnod gyda'r fyddin a bod ganddo anaf i'w gefn, wnaeth orfodi iddo adael y lluoedd arfog.

Ond cyfaddefodd ei gyfreithiwr nad oedd yr anaf mor wael yn y cyfnod pan oedd yn hawlio'r arian.

Wedi i Lys Ynadon Merthyr Tudful ei gael yn euog o dwyll ym mis Gorffennaf, cafodd ddedfryd o 20 wythnos gan y barnwr ddydd Iau.