Sut i reoli stafelloedd cyffuriau diogel

  • Cyhoeddwyd
Ystafell ddiogel
Disgrifiad o’r llun,
Mae Glasgow ar fin agor ystafell ddiogel i ddefnyddwyr cyffuriau

Mae ymgyrchwyr sydd am sefydlu ystafelloedd diogel ar gyfer defnyddwyr heroin wedi bod yn ceisio darganfod sut fyddai'r ffordd gorau i'w rhedeg.

Mae cynlluniau, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr chwistrellu cyffuriau o dan arolygaeth, yn bodoli mewn 10 o wledydd ar draws y byd ac mae ymgyrchwyr wedi ymweld ag ystafelloedd diogel yn Awstralia, Canada, yr Almaen, Sbaen a'r Swistir.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Yn ôl Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu'r Gogledd, a sawl mudiad arall fe allai ystafelloedd o'r fath arbed bywydau.

Roedd 271 o farwolaethau yn gysylltiedig â chyffuriau yn 2016 - 30 yn fwy na'r 12 mis blaenorol. Roedd ffigyrau 2016 yn dangos cynnydd am yr ail flwyddyn yn olynol wedi gostyngiad yn y pum mlynedd cyn hynny.

Mae Glasgow ar fin agor ystafell ddiogel i ddefnyddwyr cyffuriau ond mae llywodraeth y DU wedi gwrthod y syniad yn Lloegr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud "nad yw'r mater yn un syml".

Disgrifiad o’r llun,
"Byddai agweddau mwy goddefgar a thrugarog yn dechrau arbed bywydau ar unwaith."

'Agwedd oddefgar'

Mae Arfon Jones wedi ymweld â safle yn Genefa sy'n cynnig cyfleusterau i bobl gael chwistrellu cyffuriau mewn amgylchiadau diogel.

Dywedodd bod y dystiolaeth yn y Swistir wedi ei argyhoeddi y gallai lle fel hyn gynnig ffordd ymlaen - gall cyfleusterau o'r fath hefyd gael eu defnyddio ar gyfer smocio a sniffian cyffuriau o dan arolygaeth feddygol.

"Byddai," meddai, "yn rhoi lle saff i bobl i fynd yn hytrach na chwistrellu mewn man cyhoeddus.

"Hefyd byddai rhywun ar gael pe bai rhywbeth yn mynd o'i le gyda'r chwistrellu.

"Mae polisi cyffuriau y DU yn lladd pobl, ac fe fyddai agweddau mwy goddefgar a thrugarog yn dechrau arbed bywydau ar unwaith."

Disgrifiad,

Ifor Glyn o Drugaid Cymru yn dweud bod angen darparu ar gyfer defnyddwyr

'Yn gwneud gwahaniaeth'

Dywedodd Ifor Glyn o Drugaid Cymru mai cam cwbl anghyfrifol fyddai anwybyddu defnyddwyr sy'n rhoi nhw eu hunain a phobl eraill mewn peryg.

Ychwanegodd: "Be 'dan ni'n gweld yw bod canolfannau fel hyn yn gwneud gwahaniaeth.

"Mae digon hawdd dweud bod hyn yn gam tuag at normaleiddio cyffuriau ond mae rhywun yn naïf iawn os nad ydyn nhw'n meddwl fod y broblem yna'n barod. Mae 'na gannoedd os nad miloedd o fobl yng Nghymru yn defnyddio cyffuriau mewn ffordd sy'n rhoi nhw eu hunain a phobl eraill mewn peryg.

"Os 'dan ni'n anwybyddu rheiny dwi'n meddwl ei fod yn anghyfrifol iawn ... a 'dan ni na gwleidyddion yn gwneud ein gwaith yn iawn."

Ymateb y Llywodraeth

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod angen holi'n ddwys a fyddai ystafelloedd o'r fath yn cydfynd â deddfwriaeth bresennol y DU ar gamddefnyddio cyffuriau.

Yn ôl llefarydd."Mae mudiadau yng Nghymru wedi sefydlu grwp llywio o nifer o asiantaethau i gasglu ac i adolygu'r gwaith ymchwil a'r dystiolaeth.