Carcharu dyn am dreisio dwy ferch yn ei harddegau

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Abertawe

Mae dyn o Gastell Newydd Emlyn wedi ei garcharu am 19 mlynedd am dreisio dwy ferch yn ei harddegau.

Roedd Steven Alan Evans wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn yn Llys y Goron Abertawe.

Fe glywodd y rheithgor fod Evans, 54 oed o Bentrecagal, wedi dweud wrth un o'r dioddefwyr i "beidio ceisio brwydro yn ei erbyn gan ei fod yn gryfach na hi".

Dywedodd Nicola Evans ar ran yr erlyniad fod Evans wedi anwybyddu sgrechiadau'r merched ac wedi gweithredu heb boeni am y dioddefwyr.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas bod y troseddau yn galw am ddedfrydau o 10 mlynedd a naw mlynedd i redeg un ar ôl y llall.

Unwaith bydd Evans yn cael ei ryddhau o'r carchar bydd yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw.

Roedd Evans yn dweud fod yr honiadau yn ei erbyn yn gelwydd.