Merch un oed wedi marw mewn digwyddiad ym Merthyr Tudful

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio wedi i ferch un oed gael ei lladd mewn digwyddiad ym Merthyr Tudful.

Roedd y digwyddiad yn gysylltiedig â cherbyd gwag. Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn Heolgerrig, Merthyr ychydig cyn 14:30 ddydd Sul.

Cafodd y plentyn ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr ond bu farw yn fuan wedyn.

Mae Heddlu De Cymru ar hyn o bryd yn ymchwilio i'r hyn a allai fod wedi achosi'r digwyddiad ac yn apelio am dystion.

Mae teulu y ferch yn cael eu cysuro gan swyddogion arbenigol.