Carcharu dyn am fygwth gyda machete cyn cyngerdd Justin Bieber

Shaun Murray Image copyright Heddlu De Cymru

Mae dyn wedi ei garcharu am fygwth "torri" dyn Mwslimaidd gyda chyllell machete cyn cyngerdd seren bop yng Nghaerdydd.

Fe waeddodd Shaun Murray, 27 o Newcastle, nifer o sylwadau hiliol at y gyrrwr tacsi cyn cyngerdd Justin Bieber yn Stadiwm Principality ym mis Mehefin.

Dechreuodd y ffrae ar ôl i yrrwr tacsi ofyn iddo symud ei gar.

Roedd yn rhaid i yrwyr tacsi eraill a gweithwyr mewn bar agos gamu mewn i geisio tawelu Murray cyn i'r heddlu gyrraedd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Murray wedi gyrru 300 milltir o'i gartref er mwyn mynychu'r digwyddiad.

Fe gyfaddefodd Murray y cyhuddiadau o achosi ofn ar sail crefydd, ac o fod ag arf yn ei feddiant.

Wrth ei garcharu am 10 mis, dywedodd y barnwr Jeremy Jenkins bod yr hyn wnaeth Murray yn "ofnadwy o sarhaus".

Pynciau Cysylltiedig