Nôl ar y bocs

A hithau'n ganol haf mae nifer o gyfresi teledu yn cael eu hail-ddangos wrth i'r comisiynwyr gadw eu danteithion gweledol newydd yn ddiogel tan fis Medi a thu hwnt.

Yn ogystal ag edrych ymlaen at raglenni newydd gwreiddiol ac adloniadol mae rhai'n hiraethu am rhai o berlau'r gorffennol.

Y llynedd fe gynhaliodd Cymru Fyw arolwg cyflym 'anwyddonol' ar y cyfryngau cymdeithasol i weld pa gyfresi y byddai'r Cymry yn hoff o'u gweld unwaith eto. Dyma rai o'r awgrymiadau:

464 gray line
Y Brodyr Gregory neu'r 'Brodyr Bach'
Image caption Y Brodyr Gregory neu'r 'Brodyr Bach'

Brodyr Bach

Doedd neb yn saff rhag triciau'r ddau frawd yma. Mae'n wyrth bod neb wedi colli eu limpyn yn llwyr, pan oedden nhw'n rhedeg ymlaen i ddatgelu i'r truan ar ddiwedd y rhaglen ei fod wedi ei "ddal gan y Brodyr Bach"!

464 gray line
Emyn Roc a Rol Image copyright S4C

Emyn Roc a Rôl

Fel mae'r teitl yn lled awgrymu, hynt a helynt pedwar o aelodau grŵp pop o'r gogledd oedd stori ganolog y ddrama gyfres hon gafodd ei dangos gynta' yn 2004/05.

"Mae wedi ei lleoli ym Mangor yn niwedd y 70au a dechrau'r 80au: amser a lleoliad perffaith i mi," meddai Anwen Jones, un o ffyddloniaid y gyfres.

464 gray line
Alwyn Siôn, cyflwynydd 'Bacha hi o' ma' Image copyright Antena

Bacha Hi O'Ma

Fuoch chi yn chwilio am ddêt ar y sioe hon o'r 90au. Fuasech chi yn falch o weld Alwyn Siôn a'r darpar gariadon yn ôl ar y sgrîn ta 'no lighty no likey' ydy hi erbyn hyn?

464 gray line
Jabas
Image caption Jabas a'i ffrindiau

Jabas

Yn seileidig ar nofel Penri Jones mae'r gyfres yn dilyn hanes Jabas Jones a'i ffrindiau yn ystod gwyliau'r haf ym Mhen Llŷn. Aeth Owain Gwilym a oedd yn chwarae'r brif ran yn ei flaen i gyflwyno rhaglenni ar Radio Cymru. Fe gawsom ni glywed hanes aelodau eraill y cast mewn rhifyn arbennig o Lle aeth Pawb?ar S4C.

Mae 'na alw gan rai am gyfres newydd o'r gyfres hon hefyd oedd yn ail-greu lluniau o'r gorffennol gan ddod â'r unigolion oedd yn y llun gwreiddiol yn ôl at ei gilydd.

464 gray line
syr wynff a plwmsan

Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan

Hysh a wei! Roedd 'na dipyn o gefnogaeth i'r ddau gymeriad lliwgar yma. Mae 'na ambell i 'hen stejar' am weld y gyfres Teliffant yn ôl hefyd ble y gwelson ni antics Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan y Twmffat Twp am y tro cyntaf ar y sgrîn fach.

Y llynedd roedd sioe lwyfan Theatr Bara Caws yn seiliedig ar y ddau gymeriad yn boblogaidd iawn. Mae'n amlwg bod 'na awch am fwy o slepjans!

464 gray line
Tydi Bywyd yn Boen
Image caption Delyth Hâf yn dioddef 'creisys' arall yn 'Tydi Bywyd yn Boen'

Tydi Bywyd yn Boen

Roedd bywyd Delyth Hâf yn gymhleth ac yn llawn tyndra ar ddiwedd yr 80au. Aeth ymlaen i fod yn gymhleth ac yn llawn tyndra tra yn y coleg, gyda 'Tydi Coleg yn Grêt' yn fuan wedyn.

464 gray line
cmon

C'mon Midffîld

Doedd dim posib llunio rhestr o'r fath heb gynnwys y gyfres eiconig am hynt a helynt tîm pêl-droed Bryncoch. Mae hi'n anodd credu bod y gyfres ola' wedi ei darlledu nôl yn 1994.

Roedd Nia Davies a Catrin Formosa ymhlith y rhai gysylltodd gyda Cymru Fyw i ddweud y bydden nhw'n hoffi gweld cyfres newydd. Mae S4C o bryd i'w gilydd yn ail ddarlledu rhai o'r penodau mwyaf cofiadwy.

Y llynedd mi fuodd Cymru Fyw mewn trafodaethau dwys efo clwb Bryncoch er mwyn i'r llumanwr athrylithgar Mr Wali Tomos ymuno gyda ni fel sylwebydd ar gyfer anturiaethau Cymru yn Euro 2016.

Mae Wali yn dal i fynnu na fyddai'r 'dyn glo' a'r 'ogia wedi cael cymaint o lwyddiant heb ei 'dic-tacs' amserol o!

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Wali yn annog tîm Cymru cyn y gêm agoriadol yn Euro 2016
464 gray line

a'r cyfresi eraill gafodd eu crybwyll...

  • Torri Gwynt - Rhaglen llawn sgetshys di-chwaeth gyda Dewi Pws ac 'actorion rhâd eraill' yn gwneud i gynulleidfa cynnar S4C chwerthin yn eu dwble!
  • Pobl y Chyff - Roedd y ddau Frank yn gwneud eu gorau i geisio siarad Cymraeg all the way yn y rhaglenni 'Swigs' o Eisteddfodau'r 90au. Tra roedden nhw yn gwneud eu gorau i ddysgu'r iaith eu hunain roedden nhw yn trosglwyddo rhan o'u gwybodaeth i eraill fel cyflwynydd Radio 1, Gary Davies. Dyn ni ddim yn meddwl ei fod o wedi mentro siarad Cymraeg wedyn! Meirion Davies, sydd bellach yn un o benaethiaid Gwasg Gomer, a Rhys Ifans oedd y ddau tu ôl i'r ddau Frank. Rhywun yn gwybod be' 'di hanes Rhys?

Pa gyfres hoffech chi ei gweld yn ôl ar y bocs? Rhowch wybod i ni ar ein cyfrif Twitter neu ar ein tudalen Facebook. Neu ebostiwch cymrufyw@bbc.co.uk.