Protest yn erbyn datblygiad 110 o dai yn Sir Conwy

  • Cyhoeddwyd
Protest

Mae tua 150 o bobl wedi bod yn protestio yn erbyn datblygiad tai arfaethedig yn Sir Conwy.

Bydd y cynlluniau ar gyfer 110 o dai ar gaeau yng Nghyffordd Llandudno yn cael eu hystyried gan gynghorwyr ddydd Mercher.

Mae swyddogion cynllunio wedi awgrymu y dylid cymeradwyo datblygiad yr adeiladwyr lleol Beech Developments.

Mae ymgyrchwyr yn dweud bod yr ardal eisoes wedi'i orddatblygu.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy'n berchen ar Neuadd Bodysgallen gerllaw, hefyd wedi dweud y byddai'r datblygiad yn "amharu ar leoliad" y plasty rhestredig Gradd I.

Dywedodd Mike Priestley, cynghorydd Llafur ward Marl ble byddai'r datblygiad wedi'i leoli, bod 400 o dai newydd eisoes wedi'u hadeiladu yn yr ardal.

"Mae'r datblygiad yn y lle anghywir - mae hwn yn dir amaethyddol da," meddai.

"Mae problemau ffyrdd - gyda'r fynedfa i'r safle ar ffordd 40mya gyda throad dall arno - a does gan yr ysgol leol ddim lle.

"Mae'r holl dystiolaeth yn dweud y dylai'r cynllun gael ei wrthod."