IPCC'n ymchwilio i wrthdrawiad angheuol

  • Cyhoeddwyd
Andrew GwynneFfynhonnell y llun, Family photo

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) wedi cyhoeddi y byddan nhw'n ymchwilio i wrthdrawiad ar yr M4 yng Nghaerdydd lle cafodd dyn ei ladd.

Bu farw Andrew Gwynne, 35 oed o Sir Gaerloyw, wedi'r digwyddiad ddydd Sadwrn, 5 Awst ger cyfnewidfa Coryton.

Roedd Mr Gwynne yn gyrru car Ford Focus coch oedd yn cael ei erlid gan yr heddlu.

Bu'r car mewn gwrthdrawiad â cherbyd arall oedd ar y llain galed o'r draffordd.

Roedd y wybodaeth wreiddiol yn awgrymu bod Mr Gwynne wedi bod yn gyrru ar y draffordd a bod yr heddlu wedi ceisio'i atal mewn sawl ffordd gan gynnwys defnyddio teclyn 'stinger' ar draws y ffordd.

Bu ymchwilwyr yr IPCC ar y safle wedi'r digwyddiad i gasglu tystiolaeth, ac mae plismyn oedd yn rhan o'r digwyddiad yn cael eu trin fel tystion ynghyd â sawl aelod o'r cyhoedd a welodd y digwyddiad.

Dywedodd rheolwr gweithredu'r IPCC, Mel Palmer: "Roedd hwn yn ddigwyddiad trasig ac mae ein meddyliau gyda theulu Mr Gwynne a phawb arall sydd wedi'u heffeithio.

"Rydym bellach wedi cwrdd gyda'i deulu i egluro ein rôl ac fe fyddwn yn parhau i'w hysbysu am y datblygiadau wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo."

Mae'r IPCC am glywed gan unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu'r digwyddiadau arweiniodd ato ffonio 0800 0154875 neu e-bostio M4Pursuit@ipcc.gsi.gov.uk.