Chwilio Afon Ebwy wedi adroddiadau fod corff yn y dŵr

Chwilio Casnewydd Image copyright Cath Carey

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau eu bod yn chwilio Afon Ebwy yng Nghasnewydd wedi adroddiadau gan aelod o'r cyhoedd fod corff wedi ei weld yn y dŵr.

Daw'r chwilio ger Parc Tredegar yn dilyn chwilio cynharach ar lan yr afon.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i yrrwr weld pobl ifanc yn defnyddio dingi yn yr afon ger Basaleg.

Cadarnhaodd yr heddlu fod dingi wedi ei ganfod ar lan yr afon.

Image copyright Cath Carey
Image caption Bu hofrennydd yr heddlu'n rhan o'r chwilio

Tra bo'r heddlu yno, dywedodd y Prif Arolygydd Martin Smith fod aelod o'r cyhoedd wedi dod atyn nhw i ddweud fod corff wedi ei weld ymhellach i lawr yr afon.

Does neb wedi cysylltu gyda'r heddlu i gofnodi bod unrhyw un ar goll, ond mae'r chwilio'n parhau.

Roedd hofrennydd yr heddlu hefyd yn rhan o'r chwilio, yn ogystal â thimau gwylwyr y glannau Penarth a Chasgwent.

Dywedodd llefarydd ar ran gwylwyr y glannau fod eu timau wedi rhoi'r gorau i'r chwilio wrth iddi nosi.