Lluniau Dydd Mercher // Wednesday's Pictures

Dyma rai o uchafbwyntiau dydd Mercher ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Gallwch hefyd wylio'r holl gystadlu yn y Pafiliwn, a gweld canlyniadau a'r holl newyddion yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

Enjoy some of Wednesday's wonderful highlights from the National Eisteddfod of Wales in Bodedern, Anglesey. You can also watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Image caption Gwên ddireidus Dewin Dwl - neu Cynan o Bwllheli! // All smiles at the Eisteddfod today
Image caption Chroma ar Lwyfan y Maes // The band Chroma on stage
Image caption Paratoi at Seremoni'r Fedal Ryddiaith // Rehearsing for the Prose Medal ceremony
Image caption Un o sêr Y Salon, Maggi Noggi, yn ymweld â'r Eisteddfod // Maggi Noggi is one of the characters on S4C's Y Salon series
Image caption Lliwiau llachar y maes ar eu gorau yn yr heulwen // Coming through with flying colours
Image caption Cliff a Matt o Gaerdydd, aelodau o fand Jack Ellis sy'n cystadlu ym Mrwydr y Bandiau // Eisteddfod newbies Cliff and Matt from Cardiff enjoying their first ever visit to Anglesey
Image caption Gwaith sy'n rhan o arddangosfa arbennig sy'n seiliedig ar dirwedd Ynys Môn yn y Lle Celf // These illusionary blinds are part of a special exhibition based on the landscape of Anglesey at Y Lle Celf, the Eisteddfod's visual arts gallery
Image caption Ffion o Bwllheli yn cael hoe mewn hamoc // Moment in the sun for Ffion
Image caption Ffidlwr yn y Tŷ Gwerin // Tŷ Gwerin (folk house) is a popular destination to experience the folk traditions of Wales
Image caption Gwen yn mwynhau gwisgo hetiau a helmedau'r heddlu // Gwen tries on a helmet at the North Wales Police stand
Image caption 'Dolig yn dod! // Only 138 days until Christmas!
Image caption Bu Merched y Wawr Môn yn perfformio ar lwyfan y Pafiliwn bore 'ma // The Merched y Wawr organisation is celebrating 50 years since establishing this year
Image caption Megan yn dysgu sut i wneud swigod mawr! // Megan learns some new tricks!
Image caption Sonia Edwards o Ynys Môn sydd wedi cipio'r Fedal Ryddiaith // Sonia Edwards, winner of the Prose Medal