Carcharu dyn am osod bom ffug yn Abertawe

Richard Punchard Image copyright Heddlu De Cymru

Mae dyn wnaeth osod bom ffug mewn canolfan siopa yn Abertawe wedi cael ei garcharu am 16 mis.

Fe adawodd Richard Punchard, 21 o Abertawe, y ddyfais ffug yng Nghanolfan Siopa'r Quadrant yn Abertawe ddau ddiwrnod ar ôl ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

Cafodd y ddyfais ei darganfod gan lanhawr ac yn fuan wedyn cafodd y ganolfan siopa a nifer o siopau gerllaw eu gwagio.

Yn gynharach yn Llys y Goron Abertawe roedd Punchard wedi cyfaddef iddo osod dyfais ffrwydrol ffug yn fwriadol.

Image caption Cafodd canolfan siopa y Quadrant a rhai siopau gerllaw eu cau am dair awr wedi iddynt gael eu gwagio

Clywodd y llys fod Punchard wedi gwneud y ddyfais ffug drwy ddefnyddio bocs pren a hen ddarnau cyfrifiadur

Wedi eistedd ar fainc y tu allan i siop Debenhams yn y ddinas fe dynnodd y ddyfais allan o'i sach deithio a'i rhoi o dan y sedd.

Cafodd ei arestio gan ddau blismon oherwydd ei fod yn cyd-fynd â'r disgrifiad o ddyn a welwyd yn rhedeg o'r Quadrant.

Adeg gosod y ddyfais roedd mesurau diogelwch wedi'u tynhau wedi i dros 20 o bobl gael eu lladd mewn cyngerdd ym Manceinion.

Mewn gwrandawiad cynharach cafodd Punchard ei ddisgrifio fel person unig a'i unig ffrindiau oedd pobl a oedd e wedi'u cyfarfod ar-lein wrth chwarae gêm Call of Duty.ol.

Pynciau Cysylltiedig