Alffa yn ennill Brwydr y Bandiau yr Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Alffa
Disgrifiad o’r llun,
Dion Jones a Sion Land yw aelodau Alffa

Alffa o Lanrug yw enillydd Brwydr y Bandiau yr Eisteddfod Genedlaethol 2017, a nhw felly fydd yn cael eu gwahodd i berfformio set ym Maes B.

Dim ond dau sydd yn y grŵp sef Dion Jones a Sion Land.

Bydd cyfle hefyd i berfformio sesiwn ar Radio Cymru a bydd y band hefyd yn cael eu ffilmio ar gyfer rhaglen Ochr 1, S4C ac yn cael eu cynnwys yng nghylchgrawn Y Selar.

Bydd y band hefyd yn derbyn gwobr ariannol o £1,000.

Disgrifiad o’r llun,
Y tri beirniad oedd Ifan Sion Davies, Elan Evans a Steffan Dafydd

Mae'r gystadleuaeth yn rhoi cyfle i fandiau ifanc newydd gael profiad o berfformio yn y sîn, a'r gobaith yw y byddan nhw'n parhau i gigio a chyfansoddi yn y Gymraeg yn y dyfodol.

Chroma ddaeth i'r brig yn 2016, gan guro bron i 20 o fandiau, ac mae'r band wedi bod yn hynod brysur ers y gystadleuaeth yn gigio ac yn recordio, gan ryddhau'u sengl gyntaf 'Claddu' yn ddiweddar.

Cyn y rownd derfynol mae cyfres o rowndiau cynderfynol wedi eu cynnal o amgylch Cymru yn ystod y gwanwyn.

Bydd pawb sy'n cyrraedd y rownd derfynol hefyd yn rhan o gynllun mentora a drefnir gan Radio Cymru ac fe fydd yn gyfle i'r cerddorion ifanc gael cyngor a chymorth gan rai sy'n amlwg ac sydd â phrofiad o weithio yn y sîn roc.