Torriadau i orfodi cynghorau i werthu ffermydd yn y dyfodol?
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynghorau i orfod gwerthu ffermydd?

15 Awst 2017 Diweddarwyd 06:51 BST

Fe allai awdurdodau lleol orfod gwerthu eu ffermydd yn y dyfodol oherwydd toriadau ariannol fydd yn eu hwynebu, yn ôl cynghorydd sy'n gyfrifol am ffermydd cyngor Ynys Môn.

Y Cynghorydd Bob Parry sy'n esbonio pam ei fod pryderu y gallai'r sefyllfa ariannol orfodi cynghorau i werthu.