Ailgyflwyno camerâu Dyfed Powys
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ailgyflwyno camerâu cylch cyfyng yn ardal Dyfed Powys

14 Awst 2017 Diweddarwyd 21:14 BST

Dwy flynedd ers i'r defnydd o gamerâu cylch cyfyng ddod i ben yn ardal Heddlu Dyfed Powys, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd am ailgyflwyno'r system.

Mae Dafydd Llywelyn yn dweud y bydd y camerâu yn cael eu gosod ymhen chwe mis yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman wrth i ffigyrau awgrymu bod cynnydd wedi bod yn nifer y troseddau ers i'r rhai diwethaf gael eu diffodd.

David Grundy sydd â'r hanes yn llawn.