Lluniau: Sioe Môn 2017

Mae'r torfeydd yn heidio i Ynys Môn unwaith eto'r wythnos yma, ond ar gyfer steddfod yr anifeiliaid y tro hwn. Mwynhewch luniau'r Primin!

Image caption Ymarfer munud olaf i Cian a Casi o Lannerch-y-medd cyn dangos eu hanifail
Image caption Dau gi bach wedi dod am dro - Pwt a Moi o Lanllyfni
Image caption Un o bencampwyr y prif gylch
Image caption Ffrind i Wil Cwac Cwac Cwac? Alaw o Lanfachraeth wedi bachu hwyaden (gyda help mam)
Image caption Pwyso a mesur y defaid Suffolk
Image caption Tri cheffyl bach...
Image caption Zoe o Lanfair-yng-Nghornwy yn dod nôl i'r sied ar ôl cael y drydedd wobr mewn cystadleuaeth i ddangoswyr ifanc
Image caption Llwyddiant
Image caption Elen a Sam yn mwynhau diwrnod yn y sioe gyda'u nain, Jill
Image caption Golygfa braf tuag at fynyddoedd Eryri yn y caeau bywyd gwledig
Image caption Mae Harri'n gobeithio y bydd y tei yma gafodd o gan Siôn Corn yn dod â lwc iddo wrth ddangos ei oen
Image caption Pa un yw'r un iawn?
Image caption Mae'r ceffyl a'i dywysydd wedi ym-bincio ar gyfer yr achlysur - Leah o Landdaniel a'i cheffyl hanner brîd Cymreig, O Fôn Romance
Image caption Mae Kala Bentley o Drefor, Ynys Môn, wedi gwneud ffrind newydd
Image caption Dyfan o Fodedern yn hedfan yn uchel yn y ffair
Image caption Ydy tylluanod yn trydar?
Image caption Ai dyna liw naturiol dafad Texel?
Image caption Gweld sêr wrth i'r maes brysuro yn y p'nawn