Cwis: Ar lan y môr

Mae'r tywydd yn braf (ish), mae'r haul yn (ceisio) disgleirio, felly mae'n amser gafael yn eich bwced a rhaw ac ymlwybro lawr i un o draethau Cymru.

Ond pa mor dda chi'n 'nabod traethau'ch gwlad?

Beth am weld?