Darparu 'Bagiau o Obaith' i blant a phobl ifanc mewn gofal

Bagiau Image copyright Daniel Mulqueen
Image caption Mae'r mudiad yn dweud eu bod yn gallu dechrau cymryd ceisiadau am fagiau gan blant a phobl ifanc yn ardaloedd Blaenau Gwent a Rhondda Cynon Taf

Mae mudiad wedi ei sefydlu yn ne Cymru er mwyn darparu bagiau i blant a phobl ifanc sydd yn y system ofal, fel nad oes rhaid iddyn nhw ddefnyddio bagiau sbwriel.

Gobaith Bags of Hope UK, sydd wedi ei leoli ym Mlaenau Gwent, yw na fydd rhaid i blant ddefnyddio bagiau plastig i gadw eu heiddo os yn symud rhwng cartrefi maethu neu gartrefi gofal.

Mae arweinydd y cynllun wedi dweud wrth Cymru Fyw bod eiddo'r plant yn gallu torri mewn bagiau o'r fath ac mae'n gyffredin i bobl yn y system ofal orfod symud sawl gwaith.

Dywedodd Daniel Mulqueen o'r mudiad: "Os ydyn nhw yn symud trwy'r amser maen nhw'n gallu symud dros gyfnod o wythnos, neu fis neu flwyddyn.

"Mae e jyst yn rhywbeth bach iddyn nhw deimlo bod nhw yn gallu rhoi eu pethau mewn rhywbeth cadarn, saff.

"Mae e'n fath o stability iddyn nhw."

Image caption Mae Daniel Mulqueen eisiau gosod tagiau ar y bagiau a bod y plant a phobl ifanc yn cael eu cadw

Ym mis Chwefror y cafodd y mudiad nid er elw ei sefydlu a hynny ar ôl i Mr Mulqueen, sy'n 21, weld gwybodaeth ynglŷn â phrosiect tebyg yn yr Unol Daleithiau ar ei dudalen Facebook, a phenderfynu dechrau cynllun o'r fath yng Nghymru.

Ers hynny mae Bags of Hope UK wedi derbyn cyfanswm o £3,400 gan sefydliadu'n cynnwys Clwb Rygbi Merched Ffynnon Taf, nawdd cymunedol Greggs ac arian a gafodd ei godi gan ymddiriedolwr, Jess Kingston a'i chymar, drwy redeg 104 milltir mewn 24 awr.

Maen nhw hefyd wedi cael cynnig cais amodol am nawdd o £5,000 gan y Gronfa Loteri Fawr.

'Dympio chi gyda rhywun arall'

Mae Charlotte, sy'n 21 ac yn byw yn ne Cymru, wedi treulio 11 mlynedd yn y system ofal ond erbyn hyn mae'n byw yn annibynnol.

Symudodd hi sawl gwaith ac mae'n cofio mai bagiau bin du fyddai hi'n cael er mwyn symud ei dillad a'i heiddo.

Dywedodd iddi gael profiadau negyddol: "Chi yn mynd i fyw i awyrgylch lle dydyn nhw ddim really eisiau chi ac maen nhw jyst yn gwneud e er mwyn yr arian.

"Pan mae'n amser i chi adael maen nhw jyst yn rhoi cwpl o fagiau bin du i chi fel eich bod chi ar fin mynd i'r domen sbwriel.

"Mae e fel bod nhw yn dympio chi gyda rhywun arall."

Image copyright Daniel Mulqueen
Image caption Mae'r bagiau yn llawn o eitemau allai fod o fudd i'r plant, fel llyfrau therapi a llyfrau lliwio

Ychwanegodd: "'Naeth lot o'm mhethau i gael eu torri a phan nes i symud at y teulu maethu nesaf. O'dd hi'n bwrw glaw ac o'dd 'na dyllau yn y bagiau.

"O'dd rhai o fy nillad i wedi eu dinistrio. O'dd e'n ofnadwy."

Dywedodd bod rhoi cesys dillad i blant a phobl ifanc yn syniad da: "Dyw e ddim jyst ynglŷn â rhoi bagiau i bobl i gadw eu dillad.

"Mae teganau bach a siocledi yn y bagiau felly os ydyn nhw'n cael eu taflu mas o'u cartref maethu a'u symud i'r un nesaf dy' nhw ddim yn teimlo cweit mor unig."

Yn ogystal â'r bagiau, mae'r elusen wedi prynu nwyddau ymolchi, llyfrau therapi, pensiliau lliwio, teganau a phecynnau cymorth cyntaf i roi yn y bagiau.

Dywedodd Mr Mulqueen: "Os mae rhywun yn self harmio neu rywbeth fel'na, os ydyn nhw yn mynd at deulu dydyn nhw ddim yn adnabod a dydyn nhw ddim yn ymddiried ynddyn nhw eto, a ddim yn teimlo bod nhw yn gallu dweud bod nhw yn gwneud hwnna, mae 'na rywbeth maen nhw'n gallu defnyddio er mwyn cadw yn saff."

Bydd modd i weithwyr proffesiynol neu bobl ifanc sy'n byw ym Mlaenau Gwent neu Rhondda Cynon Taf wneud cais am fag drwy lenwi ffurflen, ac mae'r ddarpariaeth hefyd yn cael ei gynnig i bobl dros 18 oed sy'n gadael y system ofal i fynd i fyw yn annibynnol.

Yn y dyfodol mae Bags of Hope UK eisiau ehangu'r ddarpariaeth fel bod modd cynnig bagiau i bobl ar draws de Cymru.