IPCC yn ymchwilio i farwolaeth Laura Stuart yn Ninbych

laura stuart Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Bu farw Laura Jayne Stuart o'i hanafiadau yn yr ysbyty ddydd Sul

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu wedi cadarnhau y byddant yn ymchwilio'n annibynnol i'r cysylltiad fu rhwng Heddlu'r Gogledd a Laura Stuart cyn ei marwolaeth.

Bu farw Ms Stuart ddydd Sul wedi iddi gael ei thrywanu yn Ninbych.

Ychwanegodd y Comisiwn y byddant yn cysylltu â theulu Ms Stuart yn fuan er mwyn egluro eu rhan yn yr ymchwiliad.

Ddydd Mercher bu dyn 27 oed ger bron Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi'i gyhuddo o geisio llofruddio Laura Stuart ac achosi niwed bwriadol mewn digwyddiad yn Ninbych dros y penwythnos.

Mae Jason Cooper wedi'i gyhuddo o geisio lladd Laura Jayne Stuart, 33 o'r dref, ac anafu dyn arall, David Roberts, yn gynnar fore Sadwrn.

Bu farw Ms Stuart, oedd yn fam i ddau o blant, yn yr ysbyty ddydd Sul.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands ei bod yn anochel y byddai'r diffynnydd yn cael ei gyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth Ms Stuart.

'Merch, chwaer a modryb'

Roedd Mr Cooper yn ymddangos trwy gyswllt fideo o garchar Altcourse yn Lerpwl, ac ni wnaeth gais am fechnïaeth.

Mewn datganiad dywedodd teulu Ms Stuart ddydd Llun eu bod yn torri'u calonnau o golli "merch, chwaer a modryb brydferth, ac yn fwy na dim, mam i ddau o blant hyfryd".