Cyngor Sir Penfro eisiau codi treth cyngor tai gwag

tai Image copyright Getty Images

Gallai perchnogion tai gwag yn Sir Benfro weld eu treth cyngor yn dyblu dan gynlluniau newydd.

Yn ôl Cyngor Sir Penfro mae tua 1,100 o anheddau domestig yn yr ardal sydd wedi bod yn wag ers cyfnod hir.

Ar hyn o bryd maen nhw'n cael gostyngiad blynyddol o 50% ar eu treth cyngor, ond mae'r awdurdod lleol yn edrych i gael gwared ar hynny.

Maen nhw'n dweud fod tai sy'n wag am gyfnod hir yn cael effaith ar argaeledd, a'i fod hefyd yn niweidiol i ba mor ddeniadol a chynaliadwy y mae cymunedau.

Tai ar y farchnad

Dywedodd y cyngor fod tua 10% o'r dreth gan berchnogion anheddau sydd wedi bod yn wag ers sbel yn parhau i fod yn ddyledus.

Dyw rhai tai ddim yn cael eu cyfrif gan y diffiniad, er enghraifft os ydyn nhw'n cael eu hystyried yn adeilad masnachol neu fod y perchennog yn yr ysbyty neu'n derbyn gofal hir dymor.

Mae'r cyngor yn gobeithio cyflwyno premiwm ar y tai sy'n colli'r gostyngiad o 50% - gan olygu y gallan nhw benderfynu pa lefel o dreth, hyd at 100%, fydd yn rhaid i bob un dalu.

Y gobaith yw annog tai sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir i gael eu rhoi ar y farchnad er mwyn helpu gyda'r ddarpariaeth dai lleol.

Bydd Cyngor Sir Penfro yn ymgynghori ar y cynllun nes 18 Medi, cyn gwneud penderfyniad ar 19 Hydref.

Pynciau Cysylltiedig